Hủy

Đội ngũ lãnh đạo

 • Ông NGUYỄN VĂN HIẾU

  THÀNH VIÊN HĐQT DNP CORP, TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP NHỰA ĐỒNG NAI, CHỦ TỊCH HĐQT CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông HOÀNG ANH TUẤN

  PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông NGÔ ĐỨC TRUNG

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN HĐQT CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông VŨ QUỐC TOÀN

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông Murugan Subramaniam

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông Hoàng Quốc Thụy

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH B2B

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.