Hủy

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 

STT

TÊN HỒ SƠ

 

STT

TÊN HỒ SƠ

1

  BÌNH NƯỚC KITA BOOST (15/TPP/2020)-HCM

 

76

  BÌNH NƯỚC KITA FAMI (001-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

2

  BÌNH NƯỚC KITA GRACE (16/TPP/2020)-HCM

   77

  BÌNH NƯỚC GOKI RUDY (002-V02/TPP-LAN/2021)-LAN

3

 BỘ THỚT ĐA NĂNG YOKO (0115-V1/TPP-CTY/2022 )-HCM

   78

  BÌNH NƯỚC TRẺ EM GOKI HERO (003-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

4

  BÌNH NƯỚC GOKI ZUZU (18/TPP/2020)-HCM 

 

  79

  BÌNH NƯỚC KITA SLIM (004-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

5

  BÌNH NƯỚC GOKI DINO (19/TPP/2020)-HCM

 

  80

  BÌNH NƯỚC TRẺ EM GOKI PLANET (005-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

6

  HỘP BÁNH MỨT TRÒN HARRU (01/TPP/2021)-HCM

 

81

  BÌNH NƯỚC YAMA 1.2L (006-V02/TPP-LAN/2021)-LAN

7

  HỘP BÁNH MỨT HOA HARU (02/TPP/2021)-HCM

 

83

  BÌNH NƯỚC YAMA 1.3L (007-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

8

  HỘP BÁNH MỨT VUÔNG HARRU (03/TPP/2021)-HCM

 

84

  BÌNH NƯỚC KITA ACTIVE (008-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

9

  KHAY ĐÁ TRÒN KARI 4 VIÊN (019-V02/TPP-CTY/2021)-HCM

 

85

  HỘP THỰC PHẨM TRITAN CHỮ NHẬT HOKKAIDO (010-V02/TPP-LAN/2022 )-LAN

10

  KHAY ĐÁ THANH KARI 5 VIÊN (020-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

86

  RỔ CAO CẤP YOKO (02 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

11

  KHAY ĐÁ THANH KARI 10 VIÊN (021-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

87

  BỘ THAU RỔ CAO CẤP YOKO (03 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

12

  KHAY ĐÁ VUÔNG KARI 12 VIÊN (022-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

88

  HỘP GIA VỊ BẾP YOKO (04 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

13

  KHAY ĐÁ SÁNG TẠO KARI 21 VIÊN (023-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

 89

 

 BỘ GIA VỊ NHÀ BẾP YOKO (05 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

14

  KHAY ĐÁ VUÔNG KARI 84 VIÊN (024-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

90

 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG HOKKAIDO (006-V01/TPP-BNI/2021)-BNI

15

  HỘP THỦY TINH CHỮ NHẬT NIKKO (06/TPP/2021)-HCM

 

91

  HỘP THỰC PHẨM TRÒN HOKKAIDO (08 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

16

  HỘP THỦY TINH TRÒN NIKKO (07/TPP/2021)-HCM

 

92

  THÙNG GẠO SENDAI 12 KG (09 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

17

  HỘP THỦY TINH VUÔNG NIKKO (08/TPP/2021)-HCM

 

93

  BÌNH NƯỚC CAO CẤP BIWA (10 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

18

  HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT HOKKAIDO (030-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

94

  BỘ HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT HOKKAIDO (12 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

19

  HỘP CƠM GIỮ NHIỆT BẰNG THÉP KHÔNG GỈ (3238) (05/NTP/2019)-HCM

 

95

  BỘ HỘP THỰC PHẨM TRÒN HOKKAIDO (13 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

20

  BÌNH CÀ PHÊ STYLE GIỮ NHIỆT TL 480 (03/NTP/2019)-HCM

 

96

  BÁT TÔ AMORI 850ML (14 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

21

  BỘ THAU RỔ XOAY ĐA NĂNG YOKO 28 CM (033-V02/TPP-CTY/2021)-HCM

 

 97

 

  BÁT NHỎ AMORI 415ML (15 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

22

  HỘP THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ FORMA (1130) (034-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

98

  CỐC NƯỚC CAO AMORI 350ML (16 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

23

  HỘP THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ FORMA (1131) (035-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

99

  CỐC NƯỚC THẤP AMORI 350ML (17 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

24

  HỘP THUỶ TINH TRỮ THỨC ĂN FORMA (1141) (036-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

100

  THÙNG ĐỰNG THỰC PHẨM
HOKKAIDO (19 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

25

  HỘP THUỶ TINH TRỮ THỨC ĂN FORMA (1142) (037-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

101

  CỐC ĐONG YOKO (20 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

26

  HỘP THUỶ TINH TRỮ THỨC ĂN FORMA (1143) (038-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

102

  BỘ VẮT CAM CHANH CỠ LỚN
YOKO (21 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

27

  HỘP THUỶ TINH TRỮ THỨC ĂN FORMA (1144) (039-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

103

  BỘ VẮT CAM CHANH CỠ NHỎ
YOKO (22 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

28

  HỘP THUỶ TINH TRỮ THỨC ĂN FORMA (1145) (040-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

104

  BỘ 02 CỐC NƯỚC CAO AMORI
350ML (23 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

29

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ FORMA (1170) (041-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

105

  BỘ 02 CỐC NƯỚC THẤP AMORI
350ML (24 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

30

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ FORMA (2117) (042-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

106

  RỔ TRÒN YOKO (25 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

31

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ FORMA (2118) (043-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

107

  BỘ THAU RỔ ĐA NĂNG YOKO (26 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

32

  BÌNH ĐỰNG GIA VỊ GỐM SỨ FORMA (2119) (044-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

108

  MUỖNG XỚI CƠM ĐẾ ĐỨNG SENDAI (27 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

33

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ CÓ KHOÁ FORMA (2132) (045-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

109

  THÌA ĂN AMORI (28 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

34

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG GIA VỊ  FORMA (2150) (046-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

110

  KHAY TRỮ ĐÔNG ĐỒ ĂN DẶM AMORI (29 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

35

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG DẦU FORMA (2154) (047-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

111

  THÌA TẬP ĂN AMORI (01 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2021)-BNI

36

  BÌNH THUỶ TINH GIA VỊ FORMA (2241) (048-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

112

  MUỖNG XỚI CƠM CHỐNG DÍNH SENDAI (02 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2021)-BNI

37

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG MUỐI FORMA (2242) (049-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

113

  KHUÔN LÀM KEM KARI (03 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2021)-BNI

38

  BÌNH THUỶ TINH ĐỰNG TĂM FORMA (2243) (0050-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

114

  BỘ ĐỒ ĂN DẶM TRẺ EM AMORI (04 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2021)-BNI

39

  CỐC CÁCH NHIỆT (3210) (0051-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

115

  THAU NHỰA CAO CẤP NOTORO (005-V01/TPP-BNI/2021)-BNI

 40 CỐC CÁCH NHIỆT (3252) (0052-V01/TPP-CTY/2021)-HCM   116   BÁT CƠM ARITA WHITE (002-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

41

  ĐĨA TRÒN MASHI (0053-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

117   BÁT TÔ ARITA WHITE (003-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

42

  ĐĨA OVAL MASHI (0054-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

118   ĐĨA GIA VỊ ARITA WHITE (004-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

43

  ĐĨA GIA VỊ HAI NGĂN MASHI (0055-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

119   ĐĨA OVAL ARITA WHITE (005-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

44

  ĐĨA TRÒN ARITA  (0056-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

120  ĐĨA TRÒN ARITA WHITE (006-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

45

  ĐĨA TRÒN SÂU LÒNG MASHI (0057-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

121  ĐĨA TRÒN SÂU LÒNG  ARITA WHITE (007-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

46

  TÔ MASHI  (0058-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

122   BÁT CHẤM  ARITA WHITE (008-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

47

  MUỖNG MASHI (0059-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

123  BÌNH NƯỚC CHẤM ARITA WHITE (009-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

48

  TÔ SALAD MASHI (0060-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

124  LỌ MUỐI TIÊU ARITA WHITE (010-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

49

  CỐC CÓ QUAI MASHI  (0061-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

125  BÁT SOUP ARITA WHITE (011-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

50

  ĐĨA GIA VỊ MASHI (0062-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

126  ĐĨA VUÔNG ARITA WHITE (012-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

51

  ĐĨA TRÒN PHẲNG HAGI  (0063-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

127  MUÔI CANH ARITA WHITE (013-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

52

  ĐĨA VUÔNG HAGI (0064-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

128  BÁT TÔ SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (070-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

53

  ĐĨA VUÔNG SÂU LÒNG HAGI  (0065-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

129  ĐĨA TRÒN SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (076-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

54

  TÔ IMARI (0066-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

130  ĐĨA TRÒN SÂU LÒNG SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (079-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

55

  TÔ THUYỀN HAGI (0067-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

131  ĐĨA VUÔNG SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (082-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

56

  BÁT VUÔNG HAGI (0068-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

132  ĐĨA OVAL SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (085-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

57

  CỐC CẦM TAY ARITA (0069-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

133  THÌA SỨ SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (100-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

58

  CỐC CÓ QUAI IMARI (0070-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

134  MUÔI CANH SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (103-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

59

  ĐĨA OVAL PHẲNG HAGI (0071-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

135  THAU CAO CẤP YOKO (01 GD/CN BẮC NINH -NHỰA TÂN PHÚ/2020)-BNI

60

  ĐĨA PHẲNG IMARI (0072-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

136  BÁT CHẤM SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (061-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

61

  ĐĨA TRÒN SÂU LÒNG ARITA (0073-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

137  HŨ ĐỰNG GIA VỊ SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (091-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

62

  ĐĨA TRÒN YOMI (0074-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

138  LỌ MUỐI TIÊU SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (094-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

63

  ĐĨA TRÒN OVAL ARITA (0075-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

139  ĐĨA GIA VỊ SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (073-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

64

  TÔ ARITA (0076-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

140  BÌNH NƯỚC CHẤM SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (097-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

65

  TÔ SOUP ARITA (0077-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

 141  BÁT SOUP SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (064-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

66

  ĐĨA SÂU LÒNG IMARI (0078-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

142   BÁT CƠM SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (064-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

67

  CỐC KHÔNG QUAI IMARI (0079-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

143  HŨ ĐỰNG GIA VỊ ARITA WHITE (016-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

68

  CỐC THUỶ TINH NIKKO (0082-V01/TPP-CTY/2021)-HCM

 

144 THỐ CƠM ARITA WHITE (015-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

69

  CỐC THUỶ TINH CÓ QUAI NIKKO (0083-V01/TPP-CTY/2022)-HCM

 

145  THỐ CƠM SỨ XƯƠNG HAGI WHITE (088-V01/TPP-BNI/2022 )-BNI

70

  TÁCH TRÀ KÈM ĐĨA THUỶ TINH NIKKO (0084-V01/TPP-CTY/2023)-HCM

 

146  BÌNH TẬP UỐNG THÔNG MINH GOKI CIRCLE (011-V02/TPP-LAN/2022)-LAN

71

  HỘP THỦY TINH CHỮ NHẬT NẮP TRE NIKKO (0089-V01/TPP-CTY/2028)-HCM

 

   

72

  HỘP THỦY TINH VUÔNG NẮP TRE NIKKO (0090-V01/TPP-CTY/2029)-HCM

 

   

73

  HỘP THỦY TINH TRÒN NẮP TRE NIKKO (0091-V01/TPP-CTY/2030)-HCM

 

   

74

  HỦ THỦY TINH  NẮP TRE NIKKO (0092-V01/TPP-CTY/2031)-HCM

 

   

75

  BÌNH NƯỚC THỦY TINH BỌC SILICON NIKKO (0093-V01/TPP-CTY/2032)-HCM

 

   

 

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.