Hủy

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

    Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 - Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2021

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.