Hủy

Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu

Tân Phú Việt Nam đã nhận được nhiều sự đón nhận và yêu thích từ khách hàng quốc tế. Tính đến nay, Tân Phú Việt Nam đã xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu và Châu Á. Định hướng trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu và nâng cao chất lượng để có thể đưa thương hiệu của Tân Phú tới nhiều thị trường hơn nữa.

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.