Hủy

IN ẤN

IN ẤN

Đổi mới công nghệ sản xuất

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới, ngành sản xuất bao bì của Việt Nam cần có sự chuẩn bị nghiêm túc và đi thẳng vào công nghệ. Sự phát triển theo định hước hiện đại hóa, tự động hóa sẽ mở đường cho ngành sản xuất bao bì nhựa bước đột phá. Tuy nhiên, sản xuất luôn ưu tiên hàng đầu chính là khuyến khích việc tái chế chất thải và phế liệu từ công nghiệp nhựa để giúp cải thiện môi trường.

Mỗi doanh nghiệp cần cải tiến và cập nhật mới về công nghệ sản xuất bao bì nhựa, cách loại bỏ hóa chất trong quá trình sản xuất. Đây sẽ là cơ hội để cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước không chỉ tìm kiếm những sản phẩm và giải pháp công nghệ mới nhất mà còn là dịp để gặp gỡ, trao đổi và cùng chia sẻ với các chuyên gia trong và ngoài quy trình sản xuất, thiết kế bao bì mới nhất và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến…nhằm nâng cao lực sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp mình.

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.