Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn – Phạm Trần Thư Nga

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú công bố báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– CBTT cổ đông lớn – Phạm Trần Thư Nga