Công bố thông tin kết luận thỏa thuận Công ty CP Nhựa Tân Phú – Công ty CP Nhựa Việt Nam

Công ty CP Nhựa Tân Phú và Công ty CP Nhựa Việt Nam đã đạt được thỏa thuận giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê máy móc số 559/HĐ-NVN-TCKT và 723/HĐ-NVN-TCKT, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Công bố thông tin kết luận thỏa thuẩn Nhựa Việt Nam