Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT