Nhựa Tân Phú đặt mục tiêu lớn trong năm 2017

Nhựa Tân Phú đặt mục tiêu tăng trưởng trên 40% trong năm 2017, với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế kế hoạch lần lượt 723 tỷ đồng và 30,4 tỷ đồng.
Kế hoạch được Nhựa Tân Phú thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra vào ngày 29/2 vừa qua.

Chủ tịch Nhựa Tân Phú Ngô Đức Vũ báo cáo qua tình hình của HĐQT năm 2916 và kế hoạch năm 2017
Chủ tịch Nhựa Tân Phú Ngô Đức Vũ báo cáo qua tình hình của HĐQT năm 2916 và kế hoạch năm 2017

Trong năm qua, Nhựa Tân Phú đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ như mạnh dạn thoái vốn và đóng cửa ở những đơn vị kinh doanh không hiệu quả gồm Liên doanh Việt Lào; chi nhánh Hà Nội; chi nhánh Lao Bảo. Cùng với đó, đơn vị này cũng chú trọng đầu tư, cải tạo nhà xưởng và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất; Thay đổi hệ thống quản lý, kinh doanh…để chuẩn bị cho sự phát triển đột phá trong thời gian tới.

Những biện pháp cải tổ mạnh tay đã mang lại kết quả khả quan cho Tân Phú. Mặc dù chỉ thu về 550 tỷ doanh thu, tương đương 91% kế hoạch năm 2016 nhưng Nhựa Tân Phú lại có mức tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 19,3 tỷ đồng, gấp đôi so với kế hoạch và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Dựa trên kết quả đạt được của năm 2016, Nhựa Tân Phú đã đề xuất chỉ tiêu SXKD năm 2017 với tổng doanh thu 723 tỷ đồng (tăng hơn 40 % so với năm 2016); Lợi nhuận sau thuế là 30,4 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức là 15%.

Phương án tăng vốn điều lệ của Nhựa Tân Phú cũng được các cổ đông thông qua. Dự kiến công ty sẽ phát hành 3.400.449 cổ phiếu (chiếm 51,5% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó phát hành tỷ lệ 15% cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ 36,5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn thành phương án phát hành, vốn điều lệ của Nhựa Tân Phú sẽ đạt mức 100 tỷ đồng.

Hiện, Nhựa Tân Phú đang là một công ty con của Nhựa Đồng Nai (DNP Corp) với tỷ lệ nắm giữ 72,69%.