Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 (08/03/2019)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/03/2019.