Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 13/08/2019.