Quyết định Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh B2B – Hoàng Quốc Thụy

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xin công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự đã được Chủ tịch HĐQT công ty phê duyệt, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– Quyết định bổ nhiệm Hoàng Quốc Thụy