Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ Phần nhựa Tân Phú công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020