Công bố thông tin thay đổi Website Công ty

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú trân trọng thông báo thay đổi website của công ty từ website tanphuplastic.com tanphuplastic.vn từ ngày 20/11/2019. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Công bố thông tin thay đổi website