Tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán soát xét bán niên 2021 vì lý do bất khả kháng

Công ty CP Tân Phú Việt Nam công bố tạm hoãn CBTT BCTC kiểm toán soát xét bán niên 2021 vì lý do bất khả kháng, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– Tạm hoãn CBTT BCTC