Thông báo đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 31/3/2021, Đại hội đã thống nhất cao thông qua việc đổi tên CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ thành CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM.

Bắt đầu từ ngày 01/04/2021: Nhựa Tân Phú chính thức đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– Thông báo đổi tên công ty